Trollknuten

Utgiven: 1984

Förlag: Bra Böcker/Trevi

ISBN: 91-716-0610-6

Omslag: Eric Palmquist

Finns även som e-bok

Kronans och korsets skuggor hade fallit tunga över Nordanlandet. "De lappars konung" kallade sig svenskarnas regent nu. För äran att vara svenska undersåtar fick lapparna årligen avstå en dryg del av sin enda rikedom: renhjordarna. Det såg kungens fogdar till. Den som tredskades straffades hårt. Kristnas skulle lapparna också! Bort skulle det avskyvärda oskicket att tillbe stenar och stubbar! Omskolningen började naturligtvis med de unga.


Erik Sjulsson är en av ett tiotal lappojkar som 1606 ska föras till Uppsala för att lära sig läsa och omvändas till den rätta läran. Han rymmer, flyr tillbaka till sitt eget land. Och till sin gamla tro. Med Erik i förgrunden, medan hans liv vrider sig över mannaålderns hopp och trots mot ålderdomens ensamhet och vemodsdrömmar, slås här upp ett brett panorama över det lapska folkets öden under den period som historieböckerna kallar stormaktstiden. En dov vrede dunkar som en trolltrumma genom denna strama och kraftfulla berättelse om hur en liten kultur med våld införlivas med en stor.


Trilogin om Nordanlandet del II

Inleddes med Gudaberget (fortsätter med Järtecknet)


Finns som e-bok, att ladda hem från internetbokhandeln eller bibliotek