Om Långa lappflickan

Christina Chatarina Larsdotter (1819-1854)

känd som Långa lappflickan, The Lapland Giantess och Stor-Stina

"Långa lappflickan - sägnen om Stor-Stina" (1981) blev min första roman. Jag hörde talas om henne under min första tid i Malå, dit jag flyttade 1974. Jag skrev först några tidningsartiklar, sedan en pjäs för amatörteatergruppen Malak och 1981 kom romanen, byggd på fakta och sägner.


30 år senare (2011) var det dags för jubileumsutgåvan "Långa lappflickan - romanen och bakgrunden" (utgiven som e-bok 2014). Den består av romanen från 1981, men även av en längre illustrerad biografi med en rad nya fakta, insamlade under en tidsrymd av cirka 30 år. I den digitala utgåvan (e-boken) finns ett bonuskapitel som inte finns någon annanstans.


Nyutgåvan/e-boken handlar bland annat om:


  •     Hur jag kom hennes historia på spåren.
  •     Avbildningar och efterlämnade föremål.
  •     Stinas arv, familj och människor hon mötte.
  •     Vad tidningar och dagböcker skrev.
  •     Resor, livet hemma och ute i världen.
  •     Den tidiga rasbiologin och vad som hände med Stina efter döden.
  •     Sanning och dikt.
  •     Allt illustrerat med foton och bilder från då och nu.
  •     Hur lång blev hon egentligen - och varför?


Många har frågat mig om Stina verkligen har funnits - och visst har hon det!


Vem var hon då, denna märkliga kvinna som som i hembygden kallades Stor-Stina, men som ute i världen blev ryktbar som "Långa lappflickan" eller ”Lapplands jättinna – världens längsta kvinna”.


Hon föddes den 19 januari 1819 i byn Brännäs inom nuvarande Malå kommun och döptes till Christina Chatarina Larsdoter. Stina hade fyra halvbröder från faderns tidigare äktenskap och en två år äldre syster, Sara Kaisa.


Redan i unga år var hon betydligt längre än sina jämnåriga. Det berättas att hon högg in sin längd i en tall vid Brännäs och att vanligt folk knappt nådde upp till märket. Hon påstods vara så stark att hon kunde bolla med vuxna karlar i luften om de retade henne. Fast arg blev hon sällan. I varje fall beskrivs hon ofta som en fridsam och ovanligt intelligent flicka som kunde ge svar på tal när det behövdes.


Samtiden hade sin egen förklaringen till hennes längd: När modern Carin var havande blev hon skrämd av sin egen skugga, framkallad av månen. Därför blev barnet hon födde ovanligt stort. Trodde folket.


Detta att Stina Larsdoter – som tillhörde det kortväxta samesläktet – blev cirka 2,18 meter lång, gjorde henne extra märklig i folks ögon. Men hennes liv handlade om så mycket mer.


År 1837 förändrades tillvaron drastiskt när hon övertalades av en impressario att följa med på en förevisningsturné mot betalning, något hon accepterade, enligt vad som berättas för att hjälpa sina svårt skuldsatta föräldrar.


Så påbörjades en resa som förde henne till Stockholm och vidare ut i Europa.


I Skottland avbildades hon på en litografiplansch gjord av konstnären James Ramage i Edinburgh. Planschen förvaras i dag på Malå hembygdsgård och är det enda kända bevarade exemplaret. Texten som inramar bilderna beskriver Stina som världens längsta kvinna, "The Lapland Giantess - tallest woman in the world". Bilden är inte särskilt sanningsenlig, för här skarvas friskt med både det ena och det andra, men det gör inte Stinas öde mindre märkligt och fascinerande.


På den plats där hon föddes, i byn Brännäs, finns i dag ett minnesmärke och besöksmål: Stor-Stinas viste. Det var dit hon återvände efter sina resor ute i världen. Hon gifte sig aldrig och fick inga barn, men skaffade sig ändå en unik ställning i hembygden då hon - trots att hon var kvinna! – köpte ett eget hemman. Hennes röst kom därmed att väga lika tungt som männens, bland annat när man beslöt att bygga kyrkan i Malå.


Stina avled i maj 1854, 35 år gammal. Hon begravdes, men kroppen grävdes senare upp och togs omhand av en läkare i Lycksele. Sommaren 1855 fördes skelettet till Karolinska Institutet i Stockholm där det kom att ingå i institutets anatomiska samlingar.


Det finns inte många yttranden som med säkerhet kan tillskrivas Stina Larsdoter, men möjligen ett. När hon i 18-årsåldern, på väg ut i världen, tillfrågades om hon inte var rädd för att växa ännu mer, fann hon sig snabbt:


- Åh! Ja få wäll rum i wä´la ändå!
Originalutgåva 1981

Pocketutgåva 1989

Jubileumsutgåva 2011

(Kompletterad med nyskriven illustrerad biografi)