Suckarnas allé

Utgiven: 1997, Storstilsutgåva 2000

Förlag: Trevi

ISBN: 91-37-11175-2

Omslag: Rolf Dahlström

Finns även som e-bok

Vårvintern 1897 hittas en gammal kvinna halvt ihjälfrusen på sjön Skeppträskets is i Lappland. Det är Låbba, en av traktens föraktade hemlösa.


Hon tas omhand av en fattig familj och pojken i gården, den unge Jonas, får till uppgift att vaka över henne. Han hör henne yra om änglar och ständigt upprepa ett namn: Jonas Gustaf. Inom honom väcks frågorna: Vem var Jonas Gustaf, som måste ha betytt så mycket för henne? Och vad var det för änglar hon anropade? Vem var hon egentligen själv, denna Låbba?


Åke Lundgren skildrar i Suckarnas allé ett verkligt människoöde. Fredrika Löf, som hon egentligen hette, var född i ett soldattorp i Västerbotten men begav sig i unga år till Malå i Lappland för att söka en ny framtid. Men den som väntade henne blev svår ...


Åke Lundgren ställer med sin bok frågor som är lika aktuella nu som då: Hur ska man hjälpa sin nästa? Vilket ansvar vilar på den enskilda människan - och på samhället?


Finns som e-bok, att ladda hem från internetbokhandeln eller bibliotek