Furstens hus

Utgiven: 1992, nyutgåva 2011, storstilsutgåva 2002

Förlag: Trevi

ISBN: 91-7161-034-0

Omslag: Eva Lundgren

Typografi: Cinna Gross

Finns även som e-bok

Fursten kallades en man som bodde i Tåme, nära havet vid Bottniska viken. Han var storbonde och handelsman, en av de besuttna och betrodda. Han gjorde Storverk och ägnade aldrig en tanke åt att hans handlingar kunde skada andra. "He skadar int", sa han om det mesta.


Karin Esbjörnsdotter hette en flicka som bodde i Kågeträsk, fågelvägen nära tre mil från Skellet. Allt hon ägde i livet, förutom en oskuldsfull tro på livet och godheten, var sin familj.


Karin och Fursten levde både i skiftet mellan 1500- och 1600-talen. Över Fursten har man låtit resa en staty, men vem var Karin Esbjörnsdotter? Vem minns hennes öde?


I Furstens hus låter Åke Lundgren henne själv berätta. Hans skildring bygger på ett mycket uppmärksammat rättsfall från början av 1600-talet.


Belönad med Östersunds-Postens norrländska litteraturpris