Järtecknet

Utgiven: 1985

Förlag: Trevi

ISBN: 91-7160-724-2

Omslag: Sune Lundgren

Finns även som e-bok

I den stora ondskans tid flämtar ännu skenen från häxbålen. Den renande elden har befriat människan från djävlar och trolltyg. Men inte överallt. I Nordanlandet råder ännu samma djupa andliga mörker som i urminnes tider. Och värst är det folk som kallas lappar.


Vintern 1687 tvångssamlas hedningarna i Pite lappmark till ett skrämmande lagmansting där lapparna åläggs att överge sina gudar och lämna ifrån sig sina trolltrummor. Men en, nåjden Anund från Malålandet, vägrar. Samtidigt kommer en främling ända från Rom, upptänd av sin längtan att få missionera bland lapparna. Så rullas en bred och dramatisk berättelse om folket i Nordanlandet upp. En liten kultur hotas av en stor, medan ett järtecken lyser på himlen, över onda och goda. Järtecknet är en stam och kraftfull skildring av den lilla människans kamp mot förtryck, krig och mänsklig dårskap.


Trilogin om Nordanlandet del III

Inleddes med Gudaberget och fortsatte med Trollknuten


Finns som e-bok, att ladda hem från internetbokhandeln eller bibliotek